اسفند 1400

شروع ثبت نام کلاسها ی پایه هفتم برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

دبیرستان تمام هوشمند امید فردا ثبت نام خود را ار دانش آموزان ممتاز پایه هفتم برای سال تحصیلی 1401-1400 آغاز نموده است در صورت برگزاری کلاسها به صورت غیر حضوری کلاسها در محیط اسکای روم (skyroom) و به صورت تمام هوشمند برگزار خواهد شد.

فروردین 1399