فعالیت‌های مدرسه

برگزاری مسابقات ورزشی در سطح منطقه و استان

اردوها

برگزاری مسابقات فوتبالی در سطح استانی

مسابقات فوتبال برتر

اردوی پارک آبی

اردوی پارک آبی در آبان ماه

مسابقات فوتبال دبیرستان

مسابقات فوتبال دبیرستان در زمین چمن

برنامه‌های ورزشی

ورزش کلاس نهم

ورزش کلاس نهم در سالن ورزشی

کلاس ورزش هشتم

کلاس ورزش هشتم دبیرستان امید فردا

کلاس ورزش هفتم

کلاس ورزش هفتم

کارگاه‌ها

کارگاه کار وفن آوری کلاس نهم

کارگاه کار وفن اوری کلاس نهم

کار گاه کار وفن آوری کلاس هشتم

کارگاه کار وفن آوری کلاس هشتم

کار گاه کار و فن آوری

کار گاه کار وفن آوری کلاس هفتم