درباره دبیرستان پسرانه امید فردا

تعلیم وتربیت عبارت است از فراهم آوردن زمینه ها و عوامل به فعلیت رساندن یا شکوفا ساختن شخص در جهت رشد و تکامل اختیاری اوبه سوی هدف های مطلوب و بر اساس برنامه های سنجیده شده است. به گفته افلاطون تعلیم و تربیت عبارت است از کشف استعدادهای طبیعی و شکوفا ساختن آن ها به گفته ابوعلی سینا تعلیم و تربیت عبارت است از برنامه ریزی و فعالیت های محاسبه شده در جهت رشد کودک و سلامت خانواده و تدبیر شئون اجتماعی برای وصول انسان به کمال دنیوی و سعادت جاویدان اللهی.

بنابراین تربیت در انسان به معنای پرورش دادن استعدادهای او است و این استعداد ها در انسان  عبارتند از استعداد عقلی – استعداد اخلاقی بعد دینی-بعدهنری و استعداد خلاقیت  ابتکار  وابداع تربیت یا آموزش و پرورش با رشد و تکامل رابطه تنگاتنگ دارد یعنی رشد و تکامل با عث ظهور استعداد ها می شود آموزش و پرورش آن را تحقق می بخشد وجهت می دهد.انسان ناگزیر است اجتماعی زندگی کند و زندگی اجتماعی سالم بدون تربیت صحیح غیر ممکن است تعلیم یا آموزش به یاد دادن موضوع ها و مهارت های خاص به دانش آموزان و دانشجویان گقته می شود مانند آموزش ریاضی-شیمی- عربی مربی یک کار بیشتر انجام می دهد و آن کمک به پیدایش ((تغییر رفتار)) در دانش آموزان است. و فناوری و مجازی در حال تغییر شیوه یاد گیری دانش آموزان است سالهاست که مدارس و دانشگاهها مجبورند شیوه کار وتدریس خود را تغییر دهند تا بتوانند با فناوری سازگار باشند.

اخیرا شاهد هستیم که  فناوری هایی به طورخاص برای زمینه های آموزشی طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرد و این شیوه یادگیری و درک دانش آموزان را تغییر می دهد. چندین سال است که مدارس در حال سفارشی کردن دنیای مجازی خود هستند تا شیوه محتوا را ارتقاء دهند.

دبیرستان امید فردا که در تابستان سال 1395 راه اندازی شد اینجانب عزیزاله حبیب پور از مدیران باز نشسته آموزش و پرورش هستم که مرداد ماه سال 1395 بازنشسته شدم و این دبیرستان را تاسیس کردم اینجانب با 36 سال سابقه کار دبیر و معاون و حدودا 25 سال سابقه مدیریت در کار نامه خود دارم و برای سال تحصیلی 1400-1399 ، 6کلاس پیش بینی کردیم. 2تا کلاس هقتم و 2تا کلاس هشتم  و 2تا کلاس نهم  و تراکم دانش آموزان در هر کلاس 17 نفر پیش بینی شده است و هفته ای 8 ساعت فوق بر نامه در سی  و ماهی 32ساعت فوق برنامه ارائه می شود و از دبیران مجرب استفاده می شود.

درس های فوق برنامه عبارت است از:1-ریاضی 2-عربی 3-مطالعات 4-علوم تجربی5-رباتیک 6-زبان 7- ورزش که  شامل آموزش و تمرین در سالن ورزشی سر پوشیده استفاده می شود.

معرفی کادر مدرسه

معرفی اساتید

دانش‌آموزان برتر