اطلاعیه ها

دانش آموزان برتر میان ترم دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۲

دانش آموزان برتر میان ترم دوم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ کلاس ۷/۱ کلاس ۷/۲ کلاس ۸/۱ کلاس ۸/۲ کلاس ۹/۱ کلاس ۹/۲ کلاس ۷/۱ محمد متین حمزه زاده | ۱۹/۸۱ محمد طاها مختاری | ۱۸/۵۶ محمد یوسف محمدی | ۱۷/۵۶ کلاس ۷/۲ امیر محمد قائمی | ۱۹/۹۴ رادین مددی | ۱۷/۶۹ کلاس ۸/۱ سبحان دوزنده | ۱۹/۳۱ اریا غنی پور | ۱۹/۱۶ مهدی رئیس صفری | ۱۸/۸۱ کلاس ۸/۲ حسین محسنی | ۱۹/۸۸ حسام میقان | ادامه مطلب…