دبیرستان پسرانه غیردولتی امیدفردا

متوسطه اول
دانش آموزان برتر مدرسه
Award & Reward

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

read more
the experts

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type .

read more
best courses

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

read more
books & library

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

read more
IMG_0881
مدیر مدرسه

عزیزاله حبیب پور

دبیرستان پسرانه غیردولتی امید فردا در سال 1394 به همت آقای عزیزاله حبیب پور در جهت آموزش و ارتقای علم دانش آموزان عزیزمان تاسیس گردید. این مدرسه دارای 6 کلاس فعال در پایه های های هفتم، هشتم و نهم (متوسطه اول) جهت رشد و شکوفایی دانش آموزان عزیز می‌باشد.
LRM_20221026_123835
AWESOME FEATURE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin diam justo, scelerisque non felis porta, placerat vestibulum nisi. Vestibulum ac elementum massa.

scholarship facility

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

read more
sell online course

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type .

read more
global certification

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

read more
کلاس های فوق برنامه
 

در جهت رشد و توانمندسازی دانش آموزی، کلاس های فوق برنامه ای در قالب کلاس های درسی و کارگاهی برای دانش آموزان فراهم گردیده است

کلاس های رباتیک
read more
زبان انگلیسی
read more
علوم کامپیوتر
read more
کلاس های ورزشی
read more
مهجز به امکانات...
آزمایشگاه شیمی
read more
کارگاه
read more
کلاس های هوشمند
read more
Testimonial

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin diam justo, scelerisque non felis porta, placerat vestibulum nisi. Vestibulum ac elementum massa.

Happy Student
OUR EXPERT TRAINERS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin diam justo, scelerisque non felis porta, placerat vestibulum nisi. Vestibulum ac elementum massa.